YAPILAN GALISMALAR


 • Türkiye Cumhuriyeti-UNICEF işbirliğinde hazırlanan ve uygulamaya konulan 2002-2005 Ana Uyulama Planı kapsamında “ÇOCUK DOSTU ÖĞRENME ORTAMLARI”projesi kapsamında yürütülen çalışmaların gözden geçirilmesi, 2005 yılı taslak çalışma planlarının detaylarının belirlenmesi ve takvime bağlanması, alt projelerde görev alacak ekibe eğitim verilmesi ve bundan sonra izlenecek stratejinin belirlenmesi amacıyla Kızılcahamamda 4-6 Mart 2005 tarihinde MEB-UNICEF yetkililerinin katıldığı bir planlama toplantısı düzenlendi. Toplantıda açılış konuşması yapan İlköğretim Genel Müdürü ve Haydi Kızlar Okula Projesi Koordinatörü Sn. Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR “Artık harekete geçmek için zaman kalmadı, sonuç odaklı olarak çalışmalıyız.” dedi.
 • Kampanyanın 2005 yılı Merkez Yürütme Kurulu toplantısı tüm kurumların en üst düzeyde katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih ÇELİK başkanlığında 14 Şubat 2005 tarihinde yapılmıştır.
 • Şanlıurfa’da 9 Şubat 2005 tarihinde “Haydi Kızlar Okula Kampanyası” çerçevesinde Gama Holding A.Ş.’nin katkıları ile 50 prefabrik derslik Sayın Başbakanımızın eşi Emine Erdoğan’ın da katıldığı törenle hizmete açılmıştır. Kız çocuklarının okullaşma oranının arttırılmasında herkesin yapabilecekleri olduğunu belirten MEB ve UNICEF yetkilileri özel sektörü de çabalarına katılmaya davet etmiştir. Açılışta konuşma yapan MEB İlköğretim Genel Müdürü ve Haydi Kızlar Okula Projesi Koordinatörü Sn. Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR kız çocuklarının eğitiminde kamu sektörünün yanı sıra özel sektör ve medyanın yeni ortaklar olarak yer almasının kampanyaya ayrı bir hız kazandırdığını belirtti ve “ Bir kızın eğitimi bir ailenin eğitimidir. Eğitimli kız çocuklar eğitimli anneler demektir, bu da toplumsal sağlık, üretim ve refahın artışıdır” dedi.
 • Kampanya ile ilgili amaç, organizasyon, istatistik bilgiler, haberler-duyurular, eğitim materyalleri, öneriler vb. konularında bilgi alışverişinin sağlanması amacıyla www.haydikizlarokula.org  web adresi etkin hale getirilmiştir.
 • Projenin hedeflerini gözden geçirmek, kampanyanın amaçlarını dikkate alarak 2004 yılı il çalışmalarında ulaşılan sonuçlar, karşılaşılan güçlükler, bu güçlükleri aşmak için yapılması gerekenler, edinilen deneyimleri paylaşarak projenin 2005 yılı planlamasına girdi sağlamak, değerlendirme süreciyle birlikte projenin il ve merkez düzeyinde örgütsel işleyişindeki boşlukları ve geliştirilmesi gereken yönleri belirleyerek projenin örgütsel yapısını güçlendirmek ve İllerin 2005 yılı taslak çalışma planlarını hazırlamak üzere 15-17 Aralık 2004 tarihinde Ankara da, 20-25 Aralık 2004 tarihinde Elazığ da olmak üzere 33 kampanya ili “Bölge Değerlendirme Toplantısı” yapılmış, toplantıya bakanlığımız İlköğretim Genel Müdürlüğü proje ekibi ve UNICEF temsilcileri,il koordinatörü ve il danışmanları ile saha sorumluları katılmışlardır.
 • Dünya Bankası ile yürütülen “Sosyal Riski Azaltma Projesi” kapsamında Şartlı Nakit Transferi adı altında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından okula devam eden yoksul ailelerin kız çocukları için 20 milyon Erkek çocuklara 16.5 milyon aylık ödeme yapılmaktadır. Bu uygulama ve SYDTF, bağışlar, burslar,YIBO-PIO uygulaması ile maddi açıdan kız çocuklarını okula gönderemeyen ailelere her türlü destek sağlanmaktadır.
 • İllerde derslik ihtiyaçlarının geçici olarak giderilmesi için durum tespiti yapılmış, gelen raporlar değerlendirilmiş ve prefabrik ihtiyaç sayısı belirlenmiştir. Bakanlık- Afet İşleri Genel Müdürlüğü işbirliği ile acil derslik ihtiyacı olan illere deprem bölgesinde atıl durumda bulunan prefabrik yapıların alınması için mutabakat sağlanmıştır. Bu prefabrik yapıların taşıma giderleri için özel sektörden (GAMA Holding A.Ş. ) finansman sağlanmıştır. Bu kapsam da Şanlıurfa iline 70 prefabrik yapı geçici derslik olarak kullanılmak üzere hizmete sunulmuştur.
 • Diyanet İşleri Başkanlığınca ilköğretim haftasında ülke genelinde bu konuda ortak hutbe okunması ve ikna çalışmalarında din görevlilerinin desteği sağlanmıştır.
 • Başbakan ve Diyanet işleri Başkanının TV spotları hazırlanmış ve dağıtımı yapılmıştır.
 • EĞİTEK tarafından kampanya kapsamında ulaşılan kız çocuklarının öykülerini içeren 10 TV spotu, bir animasyon, 4 bölümlü radyo tiyatrosu ve üç ana temayı içeren eğitim videoları hazırlanmış, yerel ve ulusal medya ile kampanya yetkililerine ulaştırılmıştır.
 • Kampanya illerine sistem dışındaki kız çocuk sayısı göz önüne alınarak, tespit çalışmalarında (ulaşım-kırtasiye-haberleşme vb.) kullanılmak üzere 33 ilimize kampanya bütçesinden toplam 96.000$ transfer edilmiştir.
 • 18 Ağustos- 17 Eylül tarihleri arasında illerdeki çalışmaları değerlendirmek üzere, 22 ilde Bakanlık ve UNICEF Temsilcilerinin, il valileri,vali yardımcıları, il milli eğitim müdürleri ve kaymakamlarının katıldığı toplantılar düzenlenmiş ve aile ikna ziyaretleri yapılmıştır. Ziyaretler sonunda illere ait durum raporları hazırlanmış ve illere gönderilmiştir.
 • Kampanya kapsamında gönüllüler olarak görev alacak WİLLOWS Foundation ile UNICEF arasında işbirliği anlaşması yapılmıştır. Kuruluş İstanbul, Gaziantep, Adana, Diyarbakır ve Mardin illerinde kampanya çalışmalarına katılarak kız çocuklarının tespit için alan taramasına ve ikna çalışmalarına katılmışlardır.
 • Rehber öğretmenler tarafından verilen eğimlerde kullanılmak üzere “Eğitici el Kitabı”, “Öğretmen El Kitabı” ve “Gönüllüler İçin Rehber Kitapçık “hazırlanmış, çoğaltılmış hem öğretmenlere hem gönüllülere dağıtımı yapılmıştır.
 • 17-18 Ağustos tarihlerinde eğitici eğitimi alan rehber öğretmenler tarafından diğer öğretmenler, kamu görevlileri ve gönüllülere kendi illerinde eğitim verilmiştir.
 • Kampanya illerinde görevli 258 rehber öğretmen; diğer öğretmenlere, kamu görevlilerine ve gönüllülere eğitim vermek amacıyla Ankara, Gaziantep ve Erzurum illerinde Eğitici eğitimine alınmıştır.
 • Bildirge İçişleri Bakanlığı tarafından 33 il valiliğine gönderilmiştir.
 • Valiler toplantısı sonucunda valiler kampanyaya desteklerini açıklamış ve ortak bir bildirge yayınlanmıştır.
 • Valiler toplantısı sonucunda valiler kampanyaya desteklerini açıklamış ve ortak bir bildirge yayınlanmıştır.
 • Kampanyanın sürekli olarak yerel ve ulusal basında yer alması sağlanmıştır.
 • Kampanyanın tanıtım CD’si hazırlanarak çalışmalarda kullanılmak üzere illere gönderilmiştir.
 • Kampanya da kullanılacak afiş, broşür ve kitapçıklar, logolar, rozetler hazırlanarak çoğaltılmış ve illere dağıtılmıştır.
 • Eğitim çalışmalarında beklentiler, sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmıştır. ( Mayıs 2004)
 • Kampanya il koordinatörleri ve il danışmanları 3 günlük eğitime alınmıştır.(2004)
 • 30 Nisan 2004 tarihinde 2003 yılı sonuçları sayın Bakanımız Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından İstanbul ilinde düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulmuştur.
 • 6 Mart 2004 tarihinde İstanbul ilinde kampanya ile ilgili olarak Sivil Toplum Kuruluşlarının desteklerini alabilmek amacıyla ortak işbirliği toplantısı yapılmıştır.
 • İller arası koordineyi sağlamak üzere alanda çalışmak üzere UNICEF tarafından saha sorumluları görevlendirilmiştir.
 • 23 yeni ilde Yürütme Kurulları oluşturulmuş, il koordinatörleri ve il danışmanları belirlenmiştir.
 • 2004 yılında kampanya kapsamına alınacak 23 yeni ile Uygulama mevzuatı ve genelge gönderilmiştir.
 • Ünlülerle hazırlanan TV spotları görsel basında gösterilmektedir.
 • Kampanya il,ilçe ve merkezi düzeyde oluşturulan birimlerce sürekli olarak izlenmekte ve sonuçlar değerlendirilmektedir.
 • İl danışmanları ile il koordinatörleri görevlendirilmiş ve eğitime alınmışlardır. (2003)
 • Eğitimde kullanılacak materyaller (afiş, broşür, kitapçık) hazırlanıp dağıtılmıştır.
 • Uygulama illerinde mevcut durum analizi yapılmıştır.
 • Merkezi ve İl düzeyinde bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.
 • Kampanya Merkez, İl ve İlçe Yürütme Kurulları oluşturulmuştur.
 • Eğitimde toplumsal cinsiyet analizi yapılmıştır.